سمنان

۵۴هکتار جنگل کاریدرقالب پروژه های احیا و غنی سازی جنگل و توسعه جنگل در استان سمنان انجام شد

۵۴هکتار جنگل کاریدرقالب پروژه های احیا و غنی سازی جنگل و توسعه جنگل در استان سمنان انجام شد

به گزارش خبرگزاری recive استان سمنان وی گفت :در اجرای طرح صیانت از جنگل های شمال ۲۴ هکتار از اراضی جنگلی مستعد در قالب پروژه های احیا و غنی سازی جنگل و توسعه جنگل در سال گذشته جنگلکاری شد.شایان ذکر است ۵۸هزارهکتار از جنگل های پهن برگ شمال استان سمنان در مناطق کالپوش شهرستان میامی، ابر و قطری شهرستان شاهرود، پشتکوه و خطیرکوه شهرستان مهدیشهر شامل ناحیه رویشی خزری می باشند.
بهزاد گلابیان اظهار داشت :جنگلکاری های مذکور در مناطق رودبارک شهرستان مهدیشهر و ابر شهرستان شاهرود واقع می باشند و به ترتیب در طرح صیانت از جنگل های شمال مساحت های ۹ و ۱۵ هکتار انجام شده است همچنین از محل اعتبارات استانی ۱۰ هکتار از اراضی منطقه عبدل آباد شهرستان سرخه با گونه اکالیپتوس و ۲۰ هکتار نیز در شهرستان دامغان با گونه های ارس و زرشک نهالکاری شده است.
امید است با رعایت قرق مناطق جنگلکاری شده و انجام به موقع عملیات آبیاری و مراقبت شاهد استقرار نهالکاری ها در سال ها آینده باشیم.
آتش سوزی بلای جان جنگل ها است
بهزاد گلابیان رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به این که توجه بیشتر به مدیریت منابع طبیعی و ظرفیت های مردمی از بروز بسیاری از مشکلات در عرصه های منابع طبیعی جلوگیری می کند، گفت: جنگل ها و عرصه های جنگلی جزو ثروت های طبیعی هستند که هم برای نسل حاضر و نسل های آینده از اهمیت بسزائی برخوردار است و این ذخایر علاوه بر نقشی که در بهبود و سالم سازی محیط زیست دارد، باعث رونق اقتصادی، درآمد زایی و توسعه جوامع محلی و روستاها می شود که براین اساس حفظ و توسعه عرصه های منابع طبیعی یک وظیفه همگانی به شمار می رود.
گلابیان دیگر مشکلات حوزه جنگل و جنگل داری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان را آتش سوزی عنوان کرد و افزود: با توجه به کاهش بارندگی و افزایش دمای هوا، احتمال وقوع آتش سوزی در جنگل ها افزایش پیدا می کند.
وی نقش بهره برداران از عرصه های منابع طبیعی را در جلوگیری از تخریب این عرصه ها مهم دانست و تصریح کرد : بهره برداران واقعی خود باید در حفظ و حراست از این عرصه ها کوشا باشند و برای جلوگیری از وقوع هر گونه تخریب و آتش سوزی راهکارهای پیشگیرانه را اتخاذ کنند.

۴۶

مجله خبری recive.ir