سمنان

پذیرش و چاپ مقاله کارشناس شرکت برق منطقه ای سمنان در مجله مدیریت بهره وری

پذیرش و چاپ مقاله کارشناس شرکت برق منطقه ای سمنان در مجله مدیریت بهره وری

به گزارش خبرگزاری recive استان سمنان این مقاله با عنوان ” مدل سازی عوامل موثر بر بهینگی زنجیره تامین در صنعت برق با رویکرد ترکیبی تحلیل اکتشافی و ساختاری تفسیری(ISM) ” توسط دکتر مجتبی امیدیان از معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان تدوین گردید.

دکتر امیدیان کارشناس معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان ، هدف از ارائه این مقاله را مدل سازی عوامل موثر بر بهینگی زنجیره تامین در صنعت برق دانست و افزود: مطالعه حاضر با استفاده از روش ترکیبی،یک رهیافت کیفی-کمی را برای تدوین و اعتباریابی مدل عوامل موثر بر بهینگی زنجیره تامین از دیدگاه نخبگان صنعت برق ارائه می نماید.

وی گفت : در راستای تدوین و شناسایی عوامل بهینگی،از تحلیل مضمون و شبکه مضمونها با استفاده از نرم افزار نویو، الگوی کیفی عوامل موثر بر بهینگی زنجیره تامین طراحی شد که در بخش کمی برای تجزیه و تحلیل داده ها و اعتبارسنجی عوامل موثر بر بهینگی زنجیره تامین از روش کیفی، روش مدل سازی ساختاری تفسیری ISM و تحلیل MICMAC استفاده شد.

دکتر امیدیان با اشاره به نتایج حاصله از این تحقیق بیان داشت: نتایج نشان داد که چارچوب اولیه الگوی کیفی بهینگی زنجیره تامین در صنعت برق دارای شش بعد می باشد که عبارتند از: عملکرد زنجیره تامین،مدیریت زنجیره تامین،مدیریت ریسک زنجیره تامین،مدیریت کیفیت زنجیره تامین ،تولید و عملیات و پایداری زنجیره تامین.در گراف ISM نیز، متغیرها در چهارده سطح مختلف طبقه بندی شدند که در بالاترین سطح مدل عوامل “سازمان”و “راهبردها” قرارگرفتند.

گفتنی است، این مقاله با همکاری دکتر یونس وکیل الرعایا و دکتر سید عبداله حیدریه تدوین و در شماره شصت و دوم(پاییز۱۴۰۱) مجله علمی- پژوهشی مدیریت بهره وری به آدرس http://www.jpm.tabriz.iau.ir چاپ گردیده است.

۴۸

مجله خبری recive.ir

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا